Skontaktuj się:
503 153 446
MENU

Oferta

 

Księgowość

Wykonywanie kompleksowej obsługi kadrowo - księgowej dla firm mających następujące formy prawne: 

 • Indywidualna działalność gospodarcza,
 • spółki osobowe: cywilne, jawne i komandytowe,
 • spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością (zo.o.) i akcyjne (SĄ),
 • spółdzielnie,


Zakres usług księgowych obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS,
 • monitorowanie stanu finansowego firmy,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami,
 • pomoc podczas kontroli podatkowych,
 • doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont.

Podstawowy zakres usług kadrowo - płacowych:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS i PFRON
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, oraz innych dokumentów kadrowych
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli
 • wystawianie zaświadczeń o dochodach dla pracowników
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (PIT - 11)
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-8AR, PIT-4R)
 • stała współpraca z inspektorami BHP


Jeżeli mają Państwo pytania lub chcecie poznać ofertę szczegółową, prosimy o kontakt.